Hướng

Lam sao để đên đây

Địa chỉ: Shibuya-ku, Udagawa-cho 3-1, Tokyo, quận Tokyo, 150-0042 Nhật Bản

ĐT: +81 334760111


= 7 phút đi bộ từ ga Shibuya =

Tìm kiếm tuyến đường trong nước của Nhật Bản và thời gian biểu