Tại sao bạn không có một bữa tiệc riêng tại BAR RAFFINE ở tầng hầm của khách sạn? Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn không khí yên tĩnh và không gian. Thanh này có thể được sử dụng từ 10 khách trở lên.

Giờ |
Chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc riêng tại một chỗ đặt trước một tuần.
(Thanh này chỉ dành cho bên tư nhân)
Ghế ngồi | 40 chỗ ngồi
Liên hệ | TEL.03 - 3476 - 0707 (đặt phòng trực tiếp cho bữa tiệc)