Phòng

Check-in / 14:00 ~
Check-out / Đến 11:00

* Xin lưu ý rằng không có chỗ chứa giường phụ trong Phòng Đôi với Giường Đôi đôi và Phòng Đơn Ngân sách. Xin vui lòng liên hệ trước với khách sạn nếu bạn cần sử dụng giường phụ.